Close
Conny Månsson

RASINFORMATION

ATT VÄLJA RÄTT UPPFÖDARE

VARNING

Nu till herrarna:

Här under presenterar vi kennelns herrar. De som just nu finns med på ett eller annat sätt i vår kennel och uppfödning, de pensionerade och herrar vi minns.